Казахстаны автомашины сэлбэгийн үзэсгэлэнгийн зах зээлийн судалгаа

Манай компани саяхан Казахстанд зах зээлээ хөгжүүлэхээр явж, автомашины сэлбэгийн үзэсгэлэнд оролцсон.Үзэсгэлэнгийн үеэр бид цахилгаан тоног төхөөрөмжийн зах зээлийн талаар гүнзгий судалгаа хийсэн.Казахстанд хөгжиж буй автомашины зах зээл болохын хувьд цахилгаан тоног төхөөрөмжийн эрэлт нэмэгдэж байна.Тиймээс бид энэхүү үзэсгэлэнгээр дамжуулан орон нутгийн зах зээлийн хэрэгцээ, чиг хандлагыг ойлгож, Казахстаны зах зээлд бүтээгдэхүүнээ сурталчлах, борлуулах бэлтгэлийг хангана гэж найдаж байна.

Үзэсгэлэнгийн дараа бид орон нутгийн бөөний зах дээр очиж бодит судалгаа хийж, гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийн зах, цахилгаан хэрэгслийн дэлгүүр, авто сэлбэгийн үйлдвэрүүдээр зочилж, манай компанийн бизнес эрхлэх боломжийг нээж өгсөн.
Аж үйлдвэржилт, хотжилт эрчимжиж, Казахстаны ард түмний амьжиргааны түвшин дээшилж, гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийн эрэлт нэмэгдэж байна.Зах зээлийн судалгааг хийснээр бид хэрэглэгчдийн гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл, автомашины засвар үйлчилгээ, сэлбэг хэрэгслийн сонголт, хэрэгцээг ойлгож, аж ахуйн нэгжүүдэд шинэ бүтээгдэхүүн гаргах, одоо байгаа бүтээгдэхүүнийг сайжруулах чиглэлийг өгөх боломжтой.

aaapicture

Цаашид бид Казахстаны зах зээлийн хөгжил, сурталчилгааг нэмэгдүүлж, дотоодын түншүүдтэй хамтран брэнд сурталчлах, борлуулалтын сувгуудыг бий болгох ажлыг эрчимжүүлж, Казахстаны зах зээлд өрсөлдөх чадвараа улам нэмэгдүүлэх болно.Бидний цуцашгүй хүчин чармайлт, тасралтгүй хөрөнгө оруулалтаар бүтээгдэхүүн маань Казахстаны зах зээлд илүү өндөр амжилтад хүрнэ гэдэгт итгэлтэй байна.


Шуудангийн цаг: 2024 оны 5-р сарын 08-ны хооронд