Үйлдвэрийн үзэсгэлэн

ВИДЕОДЭЛГҮҮР

ЗУРАГДЭЛГҮҮР

1-2
1-4
гагнуурын_1
роторын эргэлт2
ЗУРГИЙН ДЭЛГҮҮР (3)
агаарын лацын туршилт
ЗУРГИЙН ДЭЛГҮҮР (6)