Сертификат

Шагнал

Үндэсний дээд түвшний өндөр технологийн аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ

Аймгийн өндөр технологийн хувийн Enterprice гэрчилгээ

Аймгийн өндөр технологийн аж ахуйн нэгж

Мэргэшсэн байдал

ISO9001

Баталгаажуулалт

CE

Захидлын тайлан-DLF

L340v2

Патентууд

JH2020122

JH2020123

JH2050182

JH2020122

JH2020123

JH2050182

7403515

7198604

12933787

12772845

12944197